À propos de ce cours
4.7
16 ratings
4 reviews
Ders çok değişkenli fonksiyonlardaki ikili dizinin birincisidir. Burada çok değişkenli fonksiyonlardaki temel türev ve entegral kavramlarını geliştirmek ve bu konulardaki problemleri çözmekteki temel yöntemleri sunmaktadır. Ders gerçek yaşamdan gelen uygulamaları da tanıtmaya önem veren “içerikli yaklaşımla” tasarlanmıştır. Bölümler Bölüm 1: Genel Konular ve Düzlemdeki Vektörler Bölüm 2: Uzayda Vektörler, Doğrular ve Düzlemler; Vektör Fonksiyonları Bölüm 3: Düzlem Eğrilerinden Hatırlatmalar ve Uzay Eğrileri, İki Değişkenli ve İkinci Derece Fonksiyonlar ve Karşıt Gelen Yüzeyler Bölüm 4: Özel Yapıdaki İki Değişkenli Olarak Karmaşık Fonksiyonlar, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Kısmi Türev ve İki Katlı Entegralin Temel Tanımları; Limit Kavramının Gerekliliği ve Anlatımı Bölüm 5: Türev Hesaplama Yöntemleri Bölüm 6: Türev Uygulamaları Bölüm 7: İki Katlı Entegraller ve Uygulamaları ----------- The course is the first of the sequence of calculus of multivariable functions. It develops the fundamental concepts of derivatives and integrals of functions of several variables, and the basic tools for doing the relevant calculations. The course is designed with a “content-based” approach, i. e. by solving examples, as many as possible from real life situations. Chapters Chapters 1: General Topics and Vectors in the Plane Chapters 2: Vectors in Space, Lines and Planes; Vector Functions Chapters 3: Reminders of Plane Curves and Space Curves, Quadratic Functions and Variables, Surfaces Chapters 4: Special Two Variables Complex Functions, the Basic Definition of Partial Derivatives and Two Storey Integrals in Two Unknown Functions ; Necessity and Details of Limits Chapters 5: Methods of Derivative Calculations Chapters 6: Application of Derivatives Chapters 7: Two Storey Integrals and Applications ----------- Kaynak: Attila Aşkar, “Çok değişkenli fonksiyonlarda türev ve entegral”. Bu kitap dört ciltlik dizinin ikinci cildidir. Dizinin diğer kitapları Cilt 1 “Tek değişkenli fonksiyonlarda türev ve entegral”, Cilt 3: “Doğrusal cebir” ve Cilt 4: “Diferansiyel denklemler” dir. Source: Attila Aşkar, Calculus of Multivariable Functions, Volume 2 of the set of Vol1: Calculus of Single Variable Functions, Volume 3: Linear Algebra and Volume 4: Differential Equations. All available online starting on January 6, 2014...
Globe

Cours en ligne à 100 %

Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Calendar

Dates limites flexibles

Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Clock

Recommandé : 9 hours per module

Approx. 24 heures pour terminer
Comment Dots

Turkish

Sous-titres : Turkish, English
Globe

Cours en ligne à 100 %

Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Calendar

Dates limites flexibles

Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Clock

Recommandé : 9 hours per module

Approx. 24 heures pour terminer
Comment Dots

Turkish

Sous-titres : Turkish, English

Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

1

Section
Clock
3 heures pour terminer

Genel Konular ve Düzlemdeki Vektörler

Fonksiyon kavramı: girdi – çıktı, bir değerin diğerine gönderimi, çizit, ve dönüşüm gösterimleri. Çok değişkenli fonksiyonların sınıflandırılması: uzayda eğriler, yüzeyler ve vektör alanları. Düzlemde karteziyen ve dairesel koordinatların, uzayda karteziyen, silindir ve küresel koordinatların tanıtılması. Fonksiyonların açık, kapalı ve parametrelerle gösterilmesi. Vektörler: düzlemde geometriden cebire. Düzlemde toplama, bir sayıyla çarpma, iç çarpım ve vektör çarpımı. Bu işlemlerin üç boyuta genellenmesi ve üçlü vektör çarpımları. Bu kavramların geometrideki anlamları ve uygulamaları. Uzayda doğrular ve düzlemler. ...
Reading
7 vidéos (Total 126 min), 1 lecture, 2 quiz
Video7 vidéos
Fonksiyon Nedir? Dersin Konuları, Türev ve Entegralin Yaşamdaki Yeri13 min
Konumuzun Gerektirdiği Ön Bilgiler18 min
Vektörlerin Geometride ve Cebirdeki Tanımları21 min
Vektörlerin İç Çarpımı ve Vektör Çarpımı24 min
Vektör Çarpımlarının Özellikleri12 min
Çözümlü Örnekler ve Ödevler12 min
Reading1 lecture
Modül Slaytları10 min
Quiz2 exercices pour s'entraîner
Ön Bilgi Değerlendirmesi (Ders Notuna Etkisi Yoktur)40 min
Genel Konular ve Düzlemdeki Vektörler14 min

2

Section
Clock
3 heures pour terminer

Uzayda Vektörler, Doğrular ve Düzlemler; Vektör Fonksiyonları

Uzayda eğriler: tek bağımsız ve üç bağımlı değişkenle vektör fonksiyonları. Düzlemdeki temel eğrilerin hatırlatılması ve uzaydaki bazı önemli eğrilerin tanıtılması. Düzlemde yay uzunluğu, eğrilik ile teğet ve dik vektörlerin hatırlatılması. Uzayda yay uzunluğu, teğet, dik ve ikinci dik (binormal) vektörleriyle eğrilik ve burulmanın tanımlanması. Uzaydaki yörüngelerde hız ve ivme....
Reading
6 vidéos (Total 124 min), 1 lecture, 1 quiz
Video6 vidéos
Çözümlü Örnekler ve Ödevler23 min
Uzayda Doğrular ve Düzlemler19 min
Çözümlü Örnekler ve Ödevler24 min
Vektör Fonksiyonları ve Uzayda Eğriler, Düzlemde Eğriliğin Hatırlatılması20 min
Çözümlü Örnekler ve Ödevler15 min
Reading1 lecture
Modül Slaytları10 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Uzayda Vektörler, Doğrular ve Düzlemler; Vektör Fonksiyonları16 min

3

Section
Clock
2 heures pour terminer

Düzlem Eğrilerinden Hatırlatmalar ve Uzay Eğrileri, İki Değişkenli ve İkinci Derece Fonksiyonlar ve Karşıt Gelen Yüzeyler

Uzayda yüzeyler: iki bağımsız ve tek bağımlı değişkenle tanımlanan sayısal fonksiyonlar. Yüzeylerin anlaşılması ve temel yüzeylerde çizimler: perspektif görünüm, eşit değer eğrileri ve kesitlerin çizimi. İki değişkenli ikinci derece kuvvet fonksiyonlarıyla verilen temel yüzeyler. Silindir yüzeyleri ve dönel yüzeyler. İki değişkenli özel bir yapı olarak karmaşık değerli fonksiyonlar. Mathematica, Mathlab, Ghostview… gibi yazılımlarla bilgisayarda çizimlerden örnekler....
Reading
7 vidéos (Total 121 min), 1 lecture, 1 quiz
Video7 vidéos
Uzay Eğrileri Yay Uzunluğu Cinsinden Eğrilik, Burulma, Teğet Vektör, Dik Vektör ve İkinci Dik Vektör, Fresnet Formülleri14 min
Uzay Eğrileri Vektör Fonksiyonun Parametresi Cinsinden Eğrilik, Burulma, Teğet Vektör, Dik Vektör ve İkinci Dik Vektör14 min
Çözümlü Örnekler ve Ödevler16 min
Uzay Eğrileri Boyunca Entegraller9 min
İki Değişkenli Sayısal Fonksiyonların Görsel Olarak Anlaşılması, Fonksiyonların Açık, Kapalı ve Parametrik Gösterimleri, Silindir Yüzeyleri ve Dönel Yüzeyler26 min
İki Değişkenli ve İkinci Derece Fonksiyonların Temel Yapıları ve Görsel Karşıtları23 min
Reading1 lecture
Modül Slaytları10 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Düzlem Eğrilerinden Hatırlatmalar ve Uzay Eğrileri, İki Değişkenli ve İkinci Derece Fonksiyonlar ve Karşıt Gelen Yüzeyler14 min

4

Section
Clock
3 heures pour terminer

Özel Yapıdaki İki Değişkenli Olarak Karmaşık Fonksiyonlar, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Kısmi Türev ve İki Katlı Entegralin Temel Tanımları; Limit Kavramının Gerekliliği ve Anlatımı

Tek değişkenli fonksiyonlarda türev ve entegralin hatırlatılması. Buradaki ana kavramların İki değişkenli fonksiyonlarda “kısmi türev” ve “iki katlı entegral” olarak genellenmesi. Kısmi türev ve iki katlı entegralin geometrideki anlamları. Temel tanımları pekiştiren az sayıda kısmi türev ve iki katlı entegrallerin hesabı. ...
Reading
6 vidéos (Total 129 min), 1 lecture, 1 quiz
Video6 vidéos
Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Türev ve Entegralin Hatırlatılması23 min
İki Değişkenli Fonksiyonlarda Kısmi Türev Tanımı, Çözümlü Örnekler ve Ödevler, Kısmi Türevin 3 ve n Değişkene Genellenmesi34 min
İki Değişkenli Fonksiyonlarda İki Katlı Entegral11 min
İki Katlı Entegrallerde Özellikler, Çözümlü Örnekler ve Ödevler, Çok Katlı Entegralin 3 ve n Değişkene Genellenmesi17 min
Türev ve Entegral Her Zaman Hesaplanabilir Mi? Limit Kavramının Gereği, Çözümlü Örnekler ve Ödevler27 min
Reading1 lecture
Modül Slaytları10 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Özel Yapıdaki İki Değişkenli Olarak Karmaşık Fonksiyonlar, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Kısmi Türev ve İki Katlı Entegralin Temel Tanımları; Limit Kavramının Gerekliliği ve Anlatımı18 min

Enseignant

Attila Aşkar

Prof. Dr.
Matematik Bölümü (Department of Mathematics)

À propos de Koç University

Koç University is a leading liberal arts university located in Istanbul, Turkey; also recognized globally for facilitating cutting edge research in its full collection of Colleges, including Administrative Sciences & Economics, Engineering, Natural Sciences, Humanities & Social Sciences, Law, Nursing and Medicine. With its strong academic structure, research opportunities, international achievements, vivid social environment and wide range of job opportunities upon graduation, Koç University distinctively attracts attention. Now available online....

Foire Aux Questions

  • Once you enroll for a Certificate, you’ll have access to all videos, quizzes, and programming assignments (if applicable). Peer review assignments can only be submitted and reviewed once your session has begun. If you choose to explore the course without purchasing, you may not be able to access certain assignments.

  • When you purchase a Certificate you get access to all course materials, including graded assignments. Upon completing the course, your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile. If you only want to read and view the course content, you can audit the course for free.

D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.