بناء Backend لنسخة من Twitter

Offert par
Dans ce Projet Guidé, vous :

بنهاية المهمة 1, ستكون قادرًا على إعداد المشروع و development environment

بنهاية المهمة 4, ستكون قادرًا على عمل المنطق بتاع Twitter

1 hour
Débutant
Aucun téléchargement requis
Vidéo en écran partagé
Arabe
Ordinateur de bureau uniquement

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية إعداد المشروع و development environment, هعمل express server بسيط بالroutes بتاعته, عمل Mongo Database و تصميم الmodels بتاعته بmongoose و عمل المنطق بتاع Twitter. في نهاية المشروع دة، هتكون عملت Backend server لنسخة من Twitter ب Node و express و MongoDB. عندما تخلص المشروع دة هيكون عندك معلومات كافية انك تبتدي شغل في أي مشروع backend بسهولة. أيضا المشروع ده هيديك دفعة قوية في ال backend development وده ممكن يؤدي إلى مسار مهني في ال backend development ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى.

Les compétences que vous développerez

  • Web Development

  • Mongodb

  • Node

  • express

  • Backend Development

Apprendrez étape par étape

Votre enseignant(e) vous guidera étape par étape, grâce à une vidéo en écran partagé sur votre espace de travail :

  1. بنهاية المهمة 1, ستكون قادرًا على إعداد المشروع و development environment

  2. بنهاية المهمة 2, ستكون قادرًا على عمل express server بسيط بال routes بتاعته

  3. بنهاية المهمة 3, ستكون قادرًا على عمل Mongo Database، و تصمم الmodels بتاعته بmongoose

  4. بنهاية المهمة 4, ستكون قادرًا على عمل المنطق بتاع Twitter

Comment fonctionnent les Projets Guidés

Votre espace de travail est un bureau cloud situé dans votre navigateur, aucun téléchargement n'est requis.

Votre enseignant(e) vous guide étape par étape dans une vidéo en écran partagé

Foire Aux Questions

En achetant un Projet Guidé, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour terminer ce Projet Guidé, y compris l'accès à un espace de travail de bureau cloud, via votre navigateur web, qui contient les fichiers et les logiciels dont vous avez besoin pour commencer, ainsi que les instructions vidéo étape par étape d'un expert en la matière.

Comme votre espace de travail contient un bureau cloud dimensionné pour un ordinateur portable ou de bureau, les Projets Guidés ne sont pas disponibles sur votre appareil mobile.

Les enseignants des Projets Guidés sont des experts en la matière qui ont de l'expérience dans les compétences, les outils ou le domaine de leur projet et qui sont passionnés par le partage de leurs connaissances avec des millions d'étudiants dans le monde.

À partir du Projet Guidé, vous pouvez télécharger et conserver tout fichier que vous avez créé. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction « Navigateur de fichiers » pendant que vous accédez à votre bureau cloud.

Aucun remboursement n'est disponible pour les Projets Guidés. Consulter notre politique de remboursement complète.

Aucune aide financière n'est disponible pour les Projets Guidés.

L'audit n'est pas disponible pour les Projets Guidés.

En haut de la page, vous pouvez appuyer sur le niveau d'expérience de ce Projet Guidé pour afficher les connaissances requises. Pour chaque niveau de Projet Guidé, votre enseignant vous guidera étape par étape.

Oui, tout ce dont vous avez besoin pour terminer votre Projet Guidé sera présent sur un bureau cloud disponible dans votre navigateur.

Vous apprenez en effectuant des tâches dans un environnement à écran partagé, directement dans votre navigateur. Sur le côté gauche de l'écran, vous terminez la tâche dans votre espace de travail. Sur le côté droit de l'écran, vous voyez un(e) enseignant(e) qui vous guide tout au long du projet, étape par étape.