كيفيه انشاء API call باستخدام PHP and MYSQL

Offert par
Dans ce Projet Guidé, vous :

هتقدر  تبني Database و تعمل Tables جوا ال Database باستخدام mysql interface.

هتقدر تعمل  API call  باستخدام ال query params

هتقدرتعمل  API call  باستخدام الparameters في ال body  .

1 hour
Débutant
Aucun téléchargement requis
Vidéo en écran partagé
Arabe
Ordinateur de bureau uniquement

في نهاية المشروع ده هتقدر تنشئ API Call باستخدام PHP and MYSQL . خلال المشروع هتقدر تبني Database و تعمل Tables جوا ال Database . وًهتقدر تنملي ال Database بالمعلومات باستخدام ال SQL Queries. ، وهتكون قادر ت connect بال Database باستخدام ال PHP.،.، وأخيرا ، هتقدر نعمل API call باستخدام ال query params وهتكون قادر نعمل API call باستخدام الparameters في ال body . وهذا المشروع موجه للأشخاص المبتدئين في مجال ال Backend Development وسيعزز هذا المشروع الموجه مهاراتكم في Database Design و كتابة ال Sql commands وعمل API calls بالتالي سيضعكم علي اول الطريق في مجال ال backend development و هو من اهم المجالات في ال Software Engineering . يعتبر ال php من اهم ال coding languages في مجال ال backend development و ال MYSQL مهم جدا لاستخدامه في ال databases اللي بيكون ال data بتاعتها مرتبة و دقيقة.

Les compétences que vous développerez

 • Postman

 • Hypertext Preprocessor (PHP)

 • MYsql Queries

 • MySQL

 • Troubleshooting

Apprendrez étape par étape

Votre enseignant(e) vous guidera étape par étape, grâce à une vidéo en écran partagé sur votre espace de travail :

 1. تبني Database و تعمل Tables جوا ال Database

 2. تملي ال Database بالمعلومات باستخدام ال SQL Queries

 3. تتصل او ت connect بال Database

 4. Optional: Practice Activity

 5. API call باستخدام ال query params

 6. باستخدام الparameters في ال body

 7. Optional: Capstone

Comment fonctionnent les Projets Guidés

Votre espace de travail est un bureau cloud situé dans votre navigateur, aucun téléchargement n'est requis.

Votre enseignant(e) vous guide étape par étape dans une vidéo en écran partagé

Foire Aux Questions

En achetant un Projet Guidé, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour terminer ce Projet Guidé, y compris l'accès à un espace de travail de bureau cloud, via votre navigateur web, qui contient les fichiers et les logiciels dont vous avez besoin pour commencer, ainsi que les instructions vidéo étape par étape d'un expert en la matière.

Comme votre espace de travail contient un bureau cloud dimensionné pour un ordinateur portable ou de bureau, les Projets Guidés ne sont pas disponibles sur votre appareil mobile.

Les enseignants des Projets Guidés sont des experts en la matière qui ont de l'expérience dans les compétences, les outils ou le domaine de leur projet et qui sont passionnés par le partage de leurs connaissances avec des millions d'étudiants dans le monde.

À partir du Projet Guidé, vous pouvez télécharger et conserver tout fichier que vous avez créé. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction « Navigateur de fichiers » pendant que vous accédez à votre bureau cloud.

Aucun remboursement n'est disponible pour les Projets Guidés. Consulter notre politique de remboursement complète.

Aucune aide financière n'est disponible pour les Projets Guidés.

L'audit n'est pas disponible pour les Projets Guidés.

En haut de la page, vous pouvez appuyer sur le niveau d'expérience de ce Projet Guidé pour afficher les connaissances requises. Pour chaque niveau de Projet Guidé, votre enseignant vous guidera étape par étape.

Oui, tout ce dont vous avez besoin pour terminer votre Projet Guidé sera présent sur un bureau cloud disponible dans votre navigateur.

Vous apprenez en effectuant des tâches dans un environnement à écran partagé, directement dans votre navigateur. Sur le côté gauche de l'écran, vous terminez la tâche dans votre espace de travail. Sur le côté droit de l'écran, vous voyez un(e) enseignant(e) qui vous guide tout au long du projet, étape par étape.