תורת הקוונטים – ההישג האינטלקטואלי החשוב ביותר של המאה ה-20

Loading...
En provenance du cours de Tel Aviv University
Basic Notions in Physics - רעיונות מרכזיים בפיזיקה
41 notes
À partir de la leçon
תורת הקוונטים - חלק א׳: הרעיונות המשונים והמופלאים מכולם

Rencontrer les enseignants

  • Ron Lifshitz, Ph.D.
    Ron Lifshitz, Ph.D.
    Professor of Physics
    Raymond and Beverly Sackler School of Physics & Astronomy

Explorer notre catalogue

Rejoignez-nous gratuitement et obtenez des recommendations, des mises à jour et des offres personnalisées.