חשבון דיפרנציאלי 1 - הנגזרת בנקודה

Loading...
En provenance du cours de Hebrew University of Jerusalem
Invitation to Mathematics הזמנה למתמטיקה
50 notes
Hebrew University of Jerusalem
50 notes
À partir de la leçon
חשבון דיפרנציאלי
ביחידה זו נתוודע למושג הנגזרת, נדון במשמעות הגאומטרית של הנגזרת ונראה איך משתמשים בה בשביל לפתור סוג מסויים של בעיות מהעולם האמיתי

Rencontrer les enseignants

  • Raz Kupferman
    Raz Kupferman

    Mathematics
  • Itamar  Cwik
    Itamar Cwik

    Mathematics
  • Ehud de Shalit
    Ehud de Shalit

    Mathematics

Explorer notre catalogue

Rejoignez-nous gratuitement et obtenez des recommendations, des mises à jour et des offres personnalisées.