סיכום

video-placeholder
Loading...
Visualiser le programme de cours

À partir de la leçon

מודול 4: סיכום

המודול הזה מסכם את הנקודות העיקריות מכל המודולים ומפרט את השלבים הבאים להעמקת הלמידה.

Enseigné par

  • Placeholder

    Google Cloud Training

Explorer notre catalogue

Rejoignez-nous gratuitement et obtenez des recommendations, des mises à jour et des offres personnalisées.