פונקציות 6 - פונקציות של שני משתנים

Loading...
En provenance du cours de Université hébraïque de Jérusalem
Invitation to Mathematics הזמנה למתמטיקה
47 notes
Université hébraïque de Jérusalem
47 notes
À partir de la leçon
המשך פונקציות
ביחידה זו נראה איך מגדירים מתמטית מה היא פונקציה, נלמד מה גרף של פונקציה אומר על הפונקציה ונציג פונקציות בשני משתנים

Rencontrer les enseignants

 • Raz Kupferman
  Raz Kupferman

  Mathematics
 • Itamar Cwik
  Itamar Cwik

  Mathematics
 • Ehud de Shalit
  Ehud de Shalit

  Mathematics

Explorer notre catalogue

Rejoignez-nous gratuitement et obtenez des recommendations, des mises à jour et des offres personnalisées.