À propos de ce cours
5.0
4 notes
1 avis
100% online

100% online

Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Dates limites flexibles

Dates limites flexibles

Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Niveau débutant

Niveau débutant

Heures pour terminer

Approx. 16 heures pour terminer

Recommandé : 5 hours/week...
Langues disponibles

Suédois

Sous-titres : Suédois...
100% online

100% online

Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Dates limites flexibles

Dates limites flexibles

Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Niveau débutant

Niveau débutant

Heures pour terminer

Approx. 16 heures pour terminer

Recommandé : 5 hours/week...
Langues disponibles

Suédois

Sous-titres : Suédois...

Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Semaine
1
Heures pour terminer
4 heures pour terminer

Varför skriver man?

Hej! Välkommen till första kursveckan! Nu kommer du att få tips på hur du steg för steg planerar ditt skrivande och hur du kan använda respons som ett medel för att göra dina texter bättre och utvecklas som skribent. Du kommer också att lära dig en del om vad som kännetecknar det akademiska skrivandet – för det är ju det som den här kursen handlar om. Under veckan får du reflektera över ditt eget skrivande och utbyta tankar med andra kursdeltagare i forumet. Nu kan du sätta igång med lektion 1!...
Reading
9 vidéos (Total 27 min), 6 lectures, 2 quiz
Video9 vidéos
Varför skriver man?4 min
Att utvecklas som skribent2 min
Skrivprocessen3 min
Att skriva akademiskt, del 13 min
Att skriva akademiskt, del 23 min
Respons är en del av skrivandet3 min
Att ta emot respons1 min
Att ge respons3 min
Reading6 lectures
Övning: Flödesskrivande10 min
Genrer10 min
Övning: Slagruta (text)10 min
Övning: Slagruta (text med kommentarer)10 min
Källor10 min
Formulera responskriterier10 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Genrer8 min
Semaine
2
Heures pour terminer
6 heures pour terminer

Hur bygger man en akademisk text?

Hej! Välkommen till vecka 2! Först av allt kommer du att få höra olika röster om akademiskt skrivande. Vi har intervjuat erfarna lärare och studenter som berättar om vanliga problem och fallgropar i skrivandet och delar med sig av sina bästa tips. Resten av veckan ägnar vi åt den akademiska texten som helhet: om hur du lägger texten på rätt nivå, om hur du disponerar och strukturerar. I slutet av veckan får du arbeta med syfte, frågeställning och slutsats i en egen text. Nu kan du gå till lektion 2! ...
Reading
7 vidéos (Total 34 min), 5 lectures, 4 quiz
Video7 vidéos
Att bygga en text3 min
Att välja innehåll i texten5 min
Den akademiska textens ryggrad6 min
Att disponera en vetenskaplig text4 min
Alternativ till IMRaD1 min
Gör texten lätt att överblicka8 min
Reading5 lectures
Övning: Abstraktionsnivå10 min
Övning: Perspektiv10 min
Övning: Håller ryggraden?10 min
Utvärdera mellanrubriker10 min
Övning: Leta metatext10 min
Quiz2 exercices pour s'entraîner
Textens delar8 min
Vad betyder IMRaD?8 min
Semaine
3
Heures pour terminer
7 heures pour terminer

Hur ser det akademiska språket ut?

Hej igen! Den här veckan kommer vi att gå lite djupare in i texten. Vi kommer att tala om hur du framställer dig själv som skribent och hur du argumenterar på ett trovärdigt sätt. I slutet av veckan kommer du att lära dig hur du skapar flyt i texten och undviker vanliga språkfel. Avslutningsvis ska du själv skriva en text med en tydlig röd tråd. Nu kan du gå till lektion 3!...
Reading
12 vidéos (Total 35 min), 2 lectures, 4 quiz
Video12 vidéos
Skribentens röst3 min
Tes och argument4 min
Att skapa flyt i texten, del 1: Stycket1 min
Att skapa flyt i texten, del 2: Styckeövergångar2 min
Att skapa flyt i texten, del 3: Från känt till okänt2 min
Att skapa flyt i texten, del 4: Sambandsord2 min
Vad är en funktionell text?2 min
Syftningsregeln2 min
Symmetriregeln2 min
Subjektsregeln2 min
Sammandragningsregeln2 min
Reading2 lectures
Övning: Hur syns författaren i texten?10 min
Källor10 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Sambandsord10 min
Semaine
4
Heures pour terminer
1 heure pour terminer

Vad innebär akademisk hederlighet?

Hej! Det här är sista veckan som riktar sig till dig som är student. Nu får du lära dig hur du refererar och citerar litteratur på rätt sätt. Det är det som kallas akademisk hederlighet och helt nödvändigt att känna till när du skriver i akademiska sammanhang. Nu kan du gå till lektion 4!...
Reading
2 vidéos (Total 13 min), 3 lectures
Video2 vidéos
Referensers beståndsdelar6 min
Reading3 lectures
Referenshanteringsprogram10 min
Källor10 min
Exempel på referenser10 min

Enseignants

Avatar

Susanne Pelger

Associate Professor
Faculty of Science
Avatar

Sara Santesson

Lecturer
Department of Communication and Media

À propos de Lund University

Lund University was founded in 1666 and has for a number of years been ranked among the world’s top 100 universities. The University has 47 700 students and 7 500 staff based in Lund, Sweden. Lund University unites tradition with a modern, dynamic, and highly international profile. With eight different faculties and numerous research centres and specialized institutes, Lund is the strongest research university in Sweden and one of Scandinavia's largest institutions for education and research. The university annually attracts a large number of international students and offers a wide range of courses and programmes taught in English. ...

Foire Aux Questions

  • Une fois que vous êtes inscrit(e) pour un Certificat, vous pouvez accéder à toutes les vidéos de cours, et à tous les quiz et exercices de programmation (le cas échéant). Vous pouvez soumettre des devoirs à examiner par vos pairs et en examiner vous-même uniquement après le début de votre session. Si vous préférez explorer le cours sans l'acheter, vous ne serez peut-être pas en mesure d'accéder à certains devoirs.

D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.